Case study

Câu chuyện startup của chàng trai 18+

Hôm nay trên đường về quê, đang ngồi trên xe và viết về cái starup đầu đời. Và cũng là cái duy nhất cho đến bây giờ. Bắt đầu cái dự án starup từ các năm 18+. Cái năm mà nghĩa của từ starup còn chưa hiểu hết và làm...

Read more...
những sản phẩm mới cho ra đời thất bại thảm hại

Những sản phẩm mới ra đời thất bại thảm hại

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đặc biệt cần lưu ý đến những sản phẩm mới ra đời thất bại trong thời đại công nghiệp 4.0. Doanh nghiệp chú trọng cập nhật thông tin đầu tư, nâng cấp...

Read more...