Case study Archives - 3CMAR

Case study

Câu chuyện startup của chàng trai 18+

Hôm nay trên đường về quê, đang ngồi trên xe và viết về cái starup đầu đời. Và cũng là cái duy nhất cho đến bây giờ. Bắt đầu cái dự án starup từ các năm 18+. Cái năm mà nghĩa của từ starup còn chưa hiểu hết và làm...

Read more...