Case study Archives - Trang 2 trên 2 - 3CMAR

Case study

những sản phẩm mới cho ra đời thất bại thảm hại

Những sản phẩm mới ra đời thất bại thảm hại

Trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Đặc biệt cần lưu ý đến những sản phẩm mới ra đời thất bại trong thời đại công nghiệp 4.0. Doanh nghiệp chú trọng cập nhật thông tin đầu tư, nâng cấp...

Read more...
cái lý của tái định vị thương hiệu

5 Bài Học Đắt Giá Từ Thất Bại Tái Định Vị Thương Hiệu

Bên cạnh những thương hiệu thành công, không ít thương hiệu đã từng mắc sai lầm trong việc tái định vị thương hiệu với những chiến dịch truyền thông hướng tới công chúng. Tuy nhiên, những bài học thương hiệu rút ra đó mới thật sự quý giá và...

Read more...
những thương hiệu bị đánh giá không hiệu quả

Những thương hiệu bị đánh giá không hiệu quả

Khủng hoảng truyền thông là mối lo lớn nhất đối với nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp lớn trong thời buổi hiện nay. Như mọi người vẫn hiểu đơn giản truyền thông là một quá trình chia sẻ truyền đạt. Những thông tin đến nhiều đối...

Read more...